Nyheter på Medlefors

2017 06 7  ●  Folkhögskola  Konferens 

CANCERREHABFONDEN + MEDLEFORS

För att möta upp den stora efterfrågan på cancerrehabilitering expanderar CancerRehabFonden sin verksamhet och inleder ett samarbete med Medlefors i Skellefteå. Medlefors blir därmed den sjätte rehabaktören som bedriver cancerrehabilitering i samarbete med CancerRehabFonden.

CancerRehabFondens samarbete med Medlefors inleds under våren 2017 och den första rehabveckan hålls i augusti. Rehabprogrammet på Medlefors leds av legitimerad personal och utgår från det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala Cancercentrum i samverkan.

Flera av våra rehabdeltagare har efterfrågat en rehabiliteringsvecka i norra delen av landet och vi oerhört glada över att nu kunna erbjuda det. Vi har väntelistor till våra rehabiliteringsprogram och för att möta upp den växande efterfrågan på cancerrehabilitering expanderar vi vår verksamhet, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden.

Vi kände direkt, vid första kontakten, att detta var något vi verkligen ville göra tillsammans med CancerRehabFonden. Denna verksamhet ligger oss mycket varmt om hjärtat och i linje med den kompetens och verksamhet vi idag bedriver. Vi känner att vi nu får axla ett stort förtroende men vi är övertygade om att vi kommer att kunna göra mycket gott tillsammans med CancerRehabFonden. Att vi nu får vara med om att bryta ny mark och skapa bättre möjligheter för cancerdrabbade i Norrland att få ta del av CancerRehabFondens program känns väldigt väldigt bra, säger Annamaria Hedlund, rektor/verksamhetschef på Medlefors.

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som samlar in pengar för att kostnadsfritt kunna erbjuda rehabilitering till cancerdrabbade. Ett rehabiliteringsprogram innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt, samt verktyg för att hantera ångest och stress.

För mer information: www.cancerrehabfonden.se

 
NYHETSARKIV