Nyheter på Medlefors

2014 01 31  ●  Folkhögskola  Projekt

Gemensamma lektioner

Seniorklasserna och Spira integration har gemensamma lektioner på fredagar. Syftet med detta är att få en ökad förståelse för varandra och varandras kulturer. På lektionerna jobbar man med bland annat sång och matlagning. Man möts i praktiska aktiviteter samt diskuterar likheter och skillnader i varandras kulturer och bakgrund.

Integration_Seniorer_2013_lag

 
NYHETSARKIV