Nyheter på Medlefors

2015 03 30  ●  Folkhögskola  Projekt 

Höstens utbildningar på Medlefors

Våren och sommaren står för dörren men på Medlefors tänker vi även på hösten. Dags att söka utbildning inför hösten 2015

Allmän kurs

Studier för att nå grundskole- och gymnasiekompetens

Hälsa och friskvård

Studier på 50%

Seniorkurser 

Allmän

Hälsa

Ipad Grund

IPad Fortsättare

 
NYHETSARKIV