Nyheter på Medlefors

2019 03 11  ●  Folkhögskola 

Inbjudan SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen till SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete för skyddsombud, chefer och arbetsledare

Datum: 2-4 april på Medlefors

SAM är en vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamot och chef/arbetsledare som genomgått BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller liknande grundläggande arbetsmiljöutbildning. Målet med utbildningen är en ökad kunskap om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och rutiner för att få det att fungera på arbetsplatsen.

Läs mer om denna kurs genom att klicka här.

 
NYHETSARKIV