Nyheter på Medlefors

2019 08 13  ●  Folkhögskola  Projekt 

Inbjudan till spridningskonferens – Möten i Mångfald och Vägen Vidare

  • Plats: Medlefors
  • Datum: Tisdag 17 september 2019
  • Kl: 8.30 – 16.00

Medlefors har sedan hösten 2017 drivit två projekt som har delfinansierats av Europeiska socialfonden. Projekten har arbetat för ökad kompetensutveckling, sysselsättning och integration.

Möten i Mångfald har genom kompetensutvecklingsinsatser stärkt medarbetare i deras yrkesroller och i deras arbete med gruppen nyanlända och utrikesfödda. Vägen Vidare har gett personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden stöd för att utifrån sina förutsättningar närma sig arbetsmarknaden.

Denna konferens riktar sig till våra samverkanspartners inom de båda projekten men är även öppna för andra som är intresserade av att ta del av projektens arbete och som arbetar inom stat, kommun, region, civilsamhälle och näringsliv.

Hållpunkter för dagen

08.30 Registrering och kaffe
09.00 Annamaria Hedlund, rektor och verksamhetschef på Medlefors, hälsar välkommen.
09.30 Presentation av projektet Möten i Mångfald
10.30 Paus
10.45 Föreläsning med Edna Eriksson
12.15 Lunch
13.15 Presentation av projektet Vägen Vidare
14.30 Fika
15.00 Föreläsning med Linda Olsson
16.00 Avslutning

Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan görs senast den 9 september till Sophie Nyblom via mail eller telefon: sophie.nyblom@medlefors.se, telefon +46 910575 69.
Uppge önskemål om specialkost, allergier, behov av tillgänglighetsanpassade lokaler eller hörselteknisk utrustning vid anmälan. Anmälan är bindande och deltagare kan ersättas av annan person.
För ej nyttjad plats debiteras 500 kr för lunch och förtäring.

Konferensens föreläsningar

What you see is NOT what you get – Edna Eriksson

Fotograf: Petra Aho

Mångfald handlar inte om att vi ska kunna presentera ett personalfoto där många olika könstillhörigheter, funktionsvariationer och etniska härkomster är representerade. Verklig mångfald handlar om det som finns bakom ytan; våra värden, kompetenser, färdigheter och talanger. Detta syns inte på ett foto.

Vi har äntligen fått upp ögonen för att mångfald lönar sig – men låt oss inte stanna vid ytan. Edna hjälper dig att se bakom det yttre för att kunna skapa en arbetsplats, ett samhälle som präglas av verklig, lönsam och utvecklande mångfald. Edna Eriksson har jobbat med mångkultur, jämställdhet och likabehandling i snart två decennier. Hon visar dig hur du kan ta ditt mångfaldsarbete till nästa nivå genom att se den verkliga – inre – mångfalden!

Gruppdynamik och förändringsprocesser – Linda Olsson

Förändringar i grupper kan upplevas läskigt och ibland kan det upplevas som att vi förlorar ett sammanhang eller att det är nytt och spännande.

När grupper förändras reagerar vi på olika sätt. Under föreläsningen kommer vi att fokusera på vad som händer i dynamiken när en grupp förändras och på de mekanismer som påverkar. Hur kan vi hantera förändringar? Hur lär vi känna vårt eget förändringsmönster och hur kan vi stötta varandra när vi drabbats? Linda Olsson, arbetar som pedagog och föreläsare på Medlefors.

 
NYHETSARKIV