Nyheter på Medlefors

2020 05 15  ●  Konferens 

Medlefors i stort samarbete med bostadsförmedlare för gästarbetare.

Nu utvecklar Medlefors verksamheten ytterligare genom att ingå i ett samarbete med bostadsförmedlingsföretaget Tollenäs Group AB för att erbjuda boende till gästarbetare i Skellefteå. Tillsammans med Tollenäs breddar Medlefors sitt redan starka logierbjudande och erbjuder boenden i alla dess former. Från rena hotellupplevelser för semesterfirare och övernattning för konferensbesökare till att nu erbjuda longstay eller långliggarboende för större kunder under en längre tid.

– Det känns fantastiskt bra att samarbeta med Tollenäs eftersom de är väl etablerade i branschen med goda kunskaper om detta boendesegment. Deras kompetens och seriositet gör att jag känner mig helt trygg i detta samarbete. Vi vill ha ett bredare utbud av logi på Medlefors, något som vi nu kan erbjuda tack vare en sådan seriös och meriterad aktör som Tollenäs, säger Martin Hedqvist, marknadschef på Medlefors.

Tidigare har man på Medlefors behövt ta hänsyn till de undanträngningseffekter som långliggarboende medfört och som fått stora konsekvenser för den ordinarie konferens- och hotellverksamheten. Nu har man istället avsatt en hel fastighet med 32 bäddar endast för detta ändamål. 

Då Tollenäs Group AB planerar att öppna ytterligare långliggarboenden i Skellefteå ger samarbetet med Medlefors en förstärkning eftersom det finns en möjlighet att uppbringa ännu fler bäddar inom kommunens gränser. Medlefors går även in och stärker upp Tollenäs erbjudande då de nu kommer att kunna erbjuda sina kunder ett renodlat hotellboende samt fullvärdiga restaurang- och konferensmöjligheter. I och med företagens samarbete blir deras verksamheter breda och heltäckande och både Medlefors och Tollenäs erbjudanden stärks väsentligt.

– Vi har hittat helt rätt partner med Medlefors, de är seriösa och oerhört etablerade i hotell- och konferensvärlden såväl som i Skellefteå kommun. Medlefors har en hög kvalitet i sin verksamhet som vi på Tollenäs har eftersökt och vi ser väldigt mycket fram emot att tillsammans kunna bredda vår verksamhet, säger Anders Jönsson på Tollenäs Group AB.

Att samarbetet inleds just nu är ingen slump. Då Skellefteå kommun och hela regionen står inför stora förändringar. Trots att världen genomgår sin största utmaning på årtionden så avstannar inte de jätteetableringar och byggnationer som är på gång i kommunen och regionen. Projekt som förutspås ge upphov till tusentals nya arbetstillfällen, inte minst när det kommer till byggnadsarbete.

– Var ska alla dessa människor bo? Här ser vi att det uppstår en utmaning och därför vill Medlefors vara med och bidra till att lösa boendesituationen, säger Martin Hedqvist.

Medelfors

Medlefors hotell, konferensanläggning och folkhögskola är en plats för möten. Här kan människor lära sig, mötas och utvecklas i en hemtrevlig miljö. Huvudman är den ideella föreningen Norrlands arbetares folkhögskola, bildad av organisationer inom arbetarrörelsen. Våra profilområden är folkhälsa och arbetsmiljö, men vi kan även erbjuda allt från kurser i serietecknande, kommunikation till allmänkurs. Medlefors har ett 60-tal anställda och omsätter ca 60 milj. kr årligen.

Tollenäs Group AB

Tollenäs Group AB har under 10 år arbetat med att utveckla och anpassa boenden vid olika industri-, väg- och byggprojekt i hela Sverige. De olika boendena är oftast för gästarbetare som ska arbeta under en längre tid, även kallat longstay. Tollenäs satsar på premiumboenden i rätt prisklass för att alltid sätta kundens behov i centrum. Runt om i Sverige har Tollenäs egna fastigheter som kan tillhandahålla upp till 350 bäddar på ett ställe. Vid viktiga stora industrisatsningar ingår Tollenäs i samarbeten med fastighetsägare och hotell på strategiska platser.

För mer information:

Ladda ner pressmeddelande

Medlefors
Martin Hedqvist
Marknadschef
+46 (0)70 3 099 588
martin.hedqvist@medlefors.se

Tollenäs Group AB
Anders Jönsson
+46 (0)70 8 948 669
anders@workershotel.se

Magnus Kinnmark
+46 (0)70 7 908 844
magnus@kinnmark.se

 
NYHETSARKIV