Nyheter på Medlefors

2018 11 6  ●  Folkhögskola 

Mötas i Mångfald

En dag med möjlighet för utbildning, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Fika serveras på förmiddagen och eftermiddagen. Vill man äta lunch på Medlefors sker det till självkostnadspris och bord kan bokas via 0910-57 564.

  • Plats: Medlefors folkhögskola
  • Datum: Onsdag 28 november 2018
  • Tid: 9.00-12.00, 13.00-16.00
  • Anmälan: Senast den 19 november till Sophie Nyblom via mail (sophie.nyblom@medlefors.se) eller telefon 0910-575 69. Uppge vilka föreläsningar du vill delta på samt önskemål om specialkost, allergier, behov av tillgänglighetsanpassade lokaler eller hörselteknisk utrustning vid anmälan
  • Inbjudan: Inbjudan Mötas i Mångfald

Utanförskapets konsekvenser, gemenskapens vinster!

Föreläsare André Bengtsson
Kl. 9.00 – 12.00
En föreläsning om utanförskap, främlingsfientlighet och rasism. Hur kan vi alla i våra arbeten och i vår vardag agera för att bemöta och bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Hur kan vi minska utanförskapet i samhället. Deltagarna kommer att få diskutera och reflektera kring ämnet.

Kulturella skillnader och språkliga missförstånd

Föreläsare Kjell Kampe
Kl. 13.00 – 16.00
Vi tvingas fly och hamnar i TadzMbeKistan. Där möter vi en främmande kultur och får en nybörjarlektion i och på det nya språket. Därefter berättar Kjell mer om kulturella skillnader, hur det är att möta oss ”Barn av den Svenska Modellen” och var svårigheterna kommer när jag ska lära mig svenska.

Välkommen till Medlefors.

Utbildningen arrangeras av ESF-projektet Möten i Mångfald och riktar sig till medarbetare hos Skellefteå IFO, Skellefteå Kultur och Fritid, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun, ABF Skellefteå och Medlefors folkhögskola som i sitt arbete möter olika grupper av utrikes födda. Deltagandet på utbildningstillfällen är avgiftsfritt för medarbetare hos projektets samarbetspartners.

 

 
NYHETSARKIV