Miljöpolicy

I vårt miljöarbete strävar vi efter att öka vår del i skapandet av ett hållbart samhälle. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är möjligt.

Grundläggande principer i vårt miljöarbete är att;

Vårt miljöarbete präglas av att ständigt förbättras, både i förebyggande insatser och i att minska miljöpåverkan, genom att fånga upp idéer, problem och avvikelser. Arbetet sker främst i vår ”Miljögrupp”, på arbetsplatsträffar och på skyddsronder. Det vi behöver åtgärda läggs in i handlingsplan och följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Vår Miljögrupp består av engagerade medarbetare och är motorn i utvecklingen av vårt miljöarbete.