.

Projektöversikt

Medlefors är inte bara en folkhögskola och konferensanläggning utan även en aktiv projektaktör. Medlefors har i många år drivit utvecklingsprojekt och under 2018 pågår Vägen Vidare och Möten i Mångfald två projekt som delfinansieras av medel från Europeiska socialfonden och i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet och ABF Skellefteå. Vi bedriver även TIA som finansieras av medel från Länsstyrelsen.

 

Möten i Mångfald

Med projektet Möten i Mångfald vill Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, i samverkan med flera aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor, utveckla och stärka så kallad mjuk kompetens hos medarbetare som i sitt uppdrag möter asylsökande, ensamkommande barn och utrikesfödda med särskilda behov inom Skellefteå och Norsjö kommuner.

 LÄS MER
 

Vägen vidare

Vägen Vidare som är ett projekt i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Skellefteå Kommun och Samordningsförbundet i Skellefteå Norsjö.

 LÄS MER
 

Trygghet Inkludering Arbete

Syftet med insatsen är att ge möjlighet för asylsökande att få en meningsfull sysselsättning under asylprocessen, att få ingå i ett sammanhang och känna delaktighet.

 LÄS MER