.

Projektöversikt

Medlefors folkhögskola driver ett flertal projekt inom områdena arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmiljö, hälsa och validering.

I samarbete med EU/ESF, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet och andra aktörer bedrivs Spira-projekten och Rätt väg ut/Spira unga, projekt som riktar sig till personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi har också projektet Friskare arbetsplatser som kan ses som en länk mellan det traditionella arbetsmiljöarbetet och det hälsofrämjande arbetet som blir allt vanligare i framgångsrika organisationer.

Tillsammans med IF Metall och Kommunal samt ABF har Medlefors under ett par år arbetat med validering av Förtroendemannakunskap.

 

Möten i Mångfald

Med projektet Möten i Mångfald vill Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, i samverkan med flera aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor, utveckla och stärka så kallad mjuk kompetens hos medarbetare som i sitt uppdrag möter asylsökande, ensamkommande barn och utrikesfödda med särskilda behov inom Skellefteå och Norsjö kommuner.

 LÄS MER
 

Vägen vidare

Vägen Vidare som är ett projekt i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Skellefteå Kommun och Samordningsförbundet i Skellefteå Norsjö.

 LÄS MER
 

A.R.T.S

Alternative Routes To Success. Ett europeiskt projekt vars syfte är dela med sig och finna nya sätt att arbeta med personer med funktionsolikheter.

 LÄS MER
 

Spira integration

SPIRA Integration vänder sig till kvinnor och män med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden. I Spira Integration kan du delta på heltid eller deltid och kombinera med studier på SFI.

 LÄS MER
 

Validering

Medlefors folkhögskola fortsätter att tillsammans med ABF genomföra validering av kompetenser som förtroendevalda utvecklar i sitt icke-formella och informella lärande.

 LÄS MER