Vägen vidare

Vägen Vidare är ett ESF, Europiska Socialfonden, projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö och representanter från näringslivet.

Medlefors folkhögskola är projektägare och det är Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen som remitterar deltagare till projektet.

Projektet vänder sig till personer mellan 25 och 64år i Skellefteå kommun som varit utan arbete en längre tid. Syftet är att stärka personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så de närmar sig arbete och / eller studier och därigenom nå egen försörjning.

Alla deltagare i Vägen Vidare har en individuell aktivitetsplan som arbetas fram och följs upp tillsammans med en handlare på Medlefors. Planeringen kan innehålla lärarledda lektioner, handledning individuellt och i grupp, studiebesök och praktik. Exempel på lärarledda lektioner är; arbetsliv/arbetsrätt, hälsa, motivation, kreativitet och mjuka kompetenser.

Vägen Vidare arbetar även med arbetsgivare med syfte att bidra till en ökad medvetenhet hos arbetsgivarna kring mjuka kompetenser och hur dessa kan matchas mot den kompetens som efterfrågas.

Projektet pågår till och med mars 2020.

Informationsfolder och metodhandbok

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2019