Validering

Medlefors folkhögskola fortsätter att tillsammans med ABF genomföra validering av kompetenser som förtroendevalda utvecklar i sitt icke-formella och informella lärande. Vi arbetar enligt den modell för validering av kompetenser som utvecklas inom folkrörelser och folkbildning, som framtagits Valideringsdelegationen. Se folder (länk)

Vi använder ett web-baserat verktyg i kombination med studiecirkel och personlig handledning. Se www.valiante.se

Samtidigt utvecklar vi metoder för kursdagar och studiecirkel som ska underlätta deltagarnas egenarbete med att beskriva sina meriter och sina kompetenser. Tanken är att studiecirkeln ska användas som inspiration för dokumentationen. Därför utbildas nu studiecirkelledare för att få igång flera grupper även på riksnivå.

Deltagarna uppger att de genom validering synliggör sina kompetenser och att det ger självkänsla och ökat självförtroende. Valideringen beskrivs som något positivt. Möt några av dem här (filmlänkar)

Medlefors folkhögskola och ABF Skellefteå har som följd varit referens och bollplank åt andra.

Kontaktpersoner på Medlefors