Nyheter på Medlefors

2015 08 12  ●  Folkhögskola  Konferens 

Öppet möte på Medlefors med Karl-Petter Thorwaldsson

Den 31 augusti besöker LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson Skellefteå och Medlefors för en öppet möte kring sysselsättning och rättvisa löner.

Kvällen som är öppen för alla intresserade kommer att inledas med en presentation av rapporten av Karl-Petter. Därefter kommer Ingela Lekfalk, regionchef Företagarna Norrbotten och Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna Västerbotten att få ge sin syn på tillväxt och full sysselsättning innan kvällen avslutas med en paneldebatt.

Utgångspunkten för den kongressrapport LO tagit fram är att den nuvarande ekonomiska politiken inte klarar av att nå full sysselsättning. Rapporten innehåller därför förslag på en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi.

Måndag den 31 augusti klockan 19.00 i Cirkelsalen på Medlefors Folkhögskola och Konferens.

Välkomna!

Karl Petter Thorwaldsson

Foto: Lars Forsstedt

 

 
NYHETSARKIV