Nyheter på Medlefors

2014 05 26  ●  Folkhögskola  Konferens  Projekt 

Spira Integration och Spira Unga/Rätt väg ut omnämns som goda projekt

Medlefors och projekten Spira Unga/Rätt väg ut och Spira integration omnämns i rapporter från Länsstyrelsen Västerbotten och regeringen som särskilt lyckade projekt.

Röster från kvotflyktingar i Västerbotten. En förstudie om kvotflyktingars upplevelser av etableringsprocessen. 

Utdrag ur rapporten från Länsstyrelsen Västerbotten:

En arbetsmarknadsförberedande insats som får uteslutande positiv kritik från målgruppen är projektet Spira-integration vid Medlefors folkhögskola. Spira-integration syftar till att öka nyanländas anställningsbarhet genom att analysera nuläge, sätta mål och göra handlingsplaner. Projektet arbetar med nära koppling till arbetsmarknaden, potentiella praktikplatser alternativt arbetsgivare identifieras och deltagarna erbjuds handledning för att ytterligare stärka möjligheterna till anställning.

Projektet arbetar även hälsofrämjande och med att stärka deltagarnas självförtroende.

”Medlefors är mycket mer än sfi, man tränar språket men också mycket annat. Man lär sig t.ex. om olika nationaliteter, att skriva CV, personligt brev och att söka jobb, men också att det är upp till sig själv att hitta jobb. Jag har fått en bild av hur jag ska klara av de här sakerna och de har lärt mig att lita på mig själv.”

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet: Röster-från-kvotflyktingar-2.pdf

 

Regeringsrapport Spira Unga/Rätt väg ut

Utdrag ur regeringsrapporten:

Rätt väg ut är ett samarbetsprojekt mellan Medlefors och Solviks folkhögskolor,Urkraft och Skellefteå kommun som riktar sig till ungdomar mellan 16–29 år som inte fullgjort gymnasiestudier. Målet är att projektet ska bidra till att alla unga i Skellefteå finner en plats och tillhörighet, där de kan utveckla förmågor och kompetenser de behöver för att vara delaktiga i samhället.

Här kan ni läsa rapporten i helhet: Regeringsrapport

Mer information om Medlefors projekt

 
NYHETSARKIV