Nyheter på Medlefors

2014 06 19  ●  Folkhögskola  Konferens  Projekt 

Studiemotiverande folkhögskolekurs på Medlefors

15 september startar nästa Studiemotiverande folkhögskolekurs på Medlefors i samarbete med Arbetsförmedlingen. Mer information hittar ni här

Studiemotiverande folkhögskolekurser

 
NYHETSARKIV