Nyheter på Medlefors

2017 10 26  ●  Folkhögskola  Konferens 

Telefonin fungera för fullt

Under ett par dagar har vi haft problem med vår telefoni. Nu fungerar allt äntligen som det skall igen. Välkommen att kontakta oss / Medlefors med personal.

 
NYHETSARKIV