.

Allmän kurs / Hälsa

Våra långa kurser våren 2019

Medlefors folkhögskola

Hos oss finner du engagerade och välutbildade lärare med stor erfarenhet av vuxenutbildning. Studierna bedrivs i en trivsam och kreativ folkhögskolemiljö med nära kontakt mellan lärare och studerande. Medlefors har en naturskön omgivning med närhet till strövområden för rekreation och motion. Inomhus har vi sporthall, massagerum, pool, bastu samt fina lektionssalar. På skolan råder en trevlig gemenskap där hela skolan samlas till friluftsdagar, temadagar och gemensamma festligheter som julbord, vårfest och elev- och lärarspex.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. För att stadsbidrag ska utgå för kurser kräver svenska myndigheter att all verksamhet ska rapporteras. Av rapporten ska framgå vilka personer som deltagit i kurs på folkhögskola. Därför är det nödvändigt att varje deltagare lämnar in uppgifter om namn och fullständiga personuppgifter.

För sökande och kursdeltagare.

Deltagande i kurser på skolan är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men det är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser samt att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering. Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i sin helhet att tillgå på genom att klicka här.

Schoolsoft

Länk till vårt skolprogram: Schoolsoft


Allmän kurs med ämnesinriktning

Vill du.

– nå grundskolekompetens?
– nå gymnasiekompetens?
– nå behörighet till fortsatta studier?
– få en bättre och bredare allmänbildning?
– studera i en trivsam studiemiljö?

Hos oss på Medlefors kan du nå allt detta. Att läsa in gymnasiekompetens tar två till sex terminer beroende på dina förkunskaper.

Ämnen och behörigheter

Du läser helt för din egen skull, för att läsa in behörigheter eller för att komplettera din grundskole eller gymnasiekompetens. Tillsammans med dig resonerar vi oss fram till vad du vill och behöver läsa för att nå just dina personliga mål.

Vi arbetar ämnesintegrerat inom olika ämnesområden för att nå ökad känsla av sammanhang och helhet. Du väljer en av fyra ämnesinriktningar. Ämnesinriktningen motsvarar 50 % av dina studier. Utöver din ämnesinriktning har du möjlighet att välja till matematik, svenska, engelska samt praktiska ämnen.

Våra inriktningar

Hur studerar vi på Allmän kurs?

Tillsammans skapar vi en trygg miljö där vi kan samtala om det som känns angeläget för er studerande och för oss alla här på Medlefors. En gång/vecka träffas vi i mentorgrupper där vi arbetar
demokratiskt med frågor som berör oss.

Några gånger/termin arbetar vi även med schemaberikande aktiviteter som till exempel kan vara författarbesök, temadagar, föreläsningar, teater mm. Dessa ingår i dina ordinarie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten och diskussioner och därför värnar vi om närvaro och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får växa – tillsammans med andra!

Studieomdöme

På folkhögskolan får du inte betyg i vanlig mening. När du fullföljt Allmän kurs får du istället ett sammanfattande studieomdöme som du sedan kan använda för att komma in på  universitet/högskola via den så kallade folkhögskolekvoten.

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 1 700 kr/ läsår. I den ingår lån av skåp, kopiering, studiebesök, vårfest, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal mm.
Lunchkuponger kostar för närvarande 550 kr/tio st. Kaffe kan köpas för 5 kr per kopp.  Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr.

Vill du veta mer om kursen

Har du frågor som rör ämnena eller upplägget av Allmän kurs med ämnesinriktning, ring studievägledare Gun Sundberg, 0910-57560 så hjälper hon dig att göra en studieplan. Du kan också mejla
henne på gun.sundberg@medlefors.se

Ansökan information och blanketter


Allmänkurs med hälsa

Allmän kurs med hälsoinriktning ger dig möjlighet att kombinera behörighetsgivande studier med hälsoinriktade ämnen. Utbildningen vänder sig till dig som utöver behörighetsgivande ämnen vill

Utbildningens övergripande mål

Den studerande ska efter genomförd utbildning

Hälsoinriktningens innehåll

Examination

Behörigheter och diplom som utbildningen kan ge

Vardagsmassage samt naturkunskap 2

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 1 700 kr/ läsår. I den ingår lån av skåp, kopiering, studiebesök, vårfest, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal mm.
Lunchkuponger kostar för närvarande 550 kr/tio st. Kaffe kan köpas för 5 kr per kopp.  Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr.

Vill du veta mer om kursen

Har du frågor som rör ämnena eller upplägget av Allmän kurs med ämnesinriktning, ring studievägledare Gun Sundberg, 0910-57560 så hjälper hon dig att göra en studieplan. Du kan också mejla
henne på gun.sundberg@medlefors.se

Ansökan information och blanketter


Allmän kurs med PULS

PULS står för Personlig Utveckling Livsstil. Allmän kurs med PULS ger dig olika möjligheter att kombinera ämnen på Allmän kurs med vår inriktning. Du väljer själv om du vill gå en eller flera terminer.

Utbildningen vänder sig till dig som

Utbildningens övergripande mål är att

Innehåll

50 % av tiden i skolan har deltagarna lektioner i en sammanhållen grupp inom inriktningen. Då arbetar vi bland annat med följande områden

Matlagning och kost, hälsa & friskvård, struktur i vardagen, träna att uttrycka tankar och åsikter på olika sätt, omvärldskunskap – hur du fungerar i samhället och tillsammans med andra samt hur du får skolan att fungera.

Resterande 50 % av tiden i skolan kan du studera kurser i till exempel svenska, engelska, matematik, motion, kreativ verkstad och/eller studieteknik tillsammans med deltagare från andra inriktningar.

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 1 700 kr/ läsår. I den ingår lån av skåp, kopiering, studiebesök, vårfest, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal mm.
Lunchkuponger kostar för närvarande 550 kr/tio st. Kaffe kan köpas för 5 kr per kopp.  Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr.

Vill du veta mer om kursen

Har du frågor som rör ämnena eller upplägget av Allmän kurs med ämnesinriktning, ring studievägledare Gun Sundberg, 0910-57560 så hjälper hon dig att göra en studieplan. Du kan också mejla
henne på gun.sundberg@medlefors.se

Ansökan information och blanketter


Hälsa och friskvård 50%

Utbildningen vänder sig till dig som vill

Hälsa och friskvårds övergripande mål

Den studerande ska efter genomförd utbildning

Examination

Examination sker skriftligt eller praktiskt och fortlöpande under läsåret. Kursintyg delas ut till den som aktivt deltagit i alla moment och som i alla avseenden fullföljt kursen.

Ur utbildningens innehåll

Behörigheter och diplom som utbildningen kan ge

Vardagsmassage samt naturkunskap 2

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 1 700 kr/ läsår. I den ingår lån av skåp, kopiering, studiebesök, vårfest, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal mm.
Lunchkuponger kostar för närvarande 550 kr/tio st. Kaffe kan köpas för 5 kr per kopp.  Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr.

Vill du veta mer om kursen

Har du frågor som rör ämnena eller upplägget av Allmän kurs med ämnesinriktning, ring studievägledare Gun Sundberg, 0910-57560 så hjälper hon dig att göra en studieplan. Du kan också mejla
henne på gun.sundberg@medlefors.se

Ansökan information och blanketter

Välkommen med din ansökan!