SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)  i samarbete med Arbetsförmedlingen.

SMF sträcker sig över 3 månader och riktar sig till arbetssökande från 16år som saknar betyg från grund- och/eller gymnasieskolan och är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Under tiden på SMF får deltagarna prova på att studera exempelvis svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.

Studiestart hösten 2019: 16/9

Läs mer på: http://www.folkbildningsradet.se/