Arbetsmiljöutbildningar

Friskare arbetsliv – företagsanpassad utbildning

Ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vi är godkända utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning och kan exempelvis genomföra:

Nedan kan du läsa mer om innehållet och upplägget i våra utbildningar.


Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga

Läs mer