Inbjudan – arbetsmiljöutbildningar

Inbjudan SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen till SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete för skyddsombud, chefer
och arbetsledare

SAM är en vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamot och chef/arbetsledare som genomgått BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller liknande grundläggande arbetsmiljöutbildning. Målet med utbildningen är en ökad kunskap om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och rutiner för att få det att fungera på arbetsplatsen.

Vad har vi för policys och rutiner? Hur ser ansvars- och uppgiftsfördelningen ut? Hur arbetar vi med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera? Vi kommer att
inventera förutsättningarna för att arbetet med SAM på respektive arbetsplats ska bli en naturlig del av verksamheten. Med stöd av det vi går igenom får du forma en egen
handlingsplan för ditt fortsatta uppdrag på din arbetsplats.

Vi arbetar enligt metoden problembaserad inlärning vilket innebär att föreläsning varvas med dialog och grupparbeten med redovisningar utifrån fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Litteratur som ingår i utbildningen är Prevents Handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna delas ut vid kursstart.
Ta gärna med dig egen dator eller surfplatta om du vill använda det.

Information

Kontaktatpersoner:

Linda Carstedt, utbildningssamordnare: Tel.0910-575 47 eller  072-526 35 40 / linda.carstedt@medlefors.se

Annica Blom, utbildningsledare:  tel. 0910-575 37 eller 070-575 13 67 / annica.blom@medlefors.se