Nyheter på Medlefors

2014 02 5  ●  Folkhögskola  Projekt 

Validering – Handledarutbildning

VALIDERING

Medlefors folkhögskola genomför tillsammans med ABF validering av livskunskap som utvecklats i det informella lärandet. Vi utgår från dina erfarenheter och den kunskap du har tillägnat dig genom jobb, engagemang i föreningsliv, fritidsintressen, utbildningar, resor m.m.

Det som skiljer sig från annan validering är att man här validerar livskunskap, när det vanligaste annars är att man validerar mot en betyg eller kursplan. Vi arbetar enligt den modell för validering av generella kompetenser som utvecklas inom folkrörelser och folkbildning och som framtagits av Valideringsdelegationen.

Efter genomförd validering får du ett kompetensbevis att bifoga ditt CV.

Se folder Validering (pdf)

Du anmäler dig via
http://eventus.trippus.se/ValiAnteLedarutbildningapril2014

 

HANDLEDARUTBILDNING – ValiAnte

Utbildning av Valideringshandledare startar i april.

Anmälan: Du anmäler dig via http://eventus.trippus.se/ValiAnteLedarutbildningapril2014

Kontaktperson på Medlefors är Catrine Arvidsson, catrine.arvidsson@medlefors.se

 
NYHETSARKIV