Folkhögskola

Fördjupa dig i det nya politiska landskapet

Tillsammans med Arenagruppen har vi tagit fram två stycken nya spännande kurser.

Progressiv politik i ett nytt politiskt landskap samt Politik och samhälle. Den första riktar sig till dig som är aktiv inom arbetarrörelsen och den andre för seniorer som önskar borra ner sig mer i det politiska landskapet.
Läs mer om dessa kurser samt andra på medlefors.se../ utbildning

Obs. sista ansökningsdag på båda kurserna är den 31 december.