Allmän kurs med hälsa

Allmän kurs med hälsoinriktning ger dig möjlighet att kombinera behörighetsgivande studier med hälsoinriktade ämnen. Utbildningen vänder sig till dig som utöver behörighetsgivande ämnen vill lära dig mer om friskvård och hälsa, få verktyg, motivation och kunskap att främja din egen hälsa, söka nya möjligheter och inriktningar i livet, skapa en god grund för vidare studier, ta en paus i livet för att unna dig själv tid för reflektion, friskvård, inspiration och kunskap.

Utbildningens övergripande mål

Den studerande ska efter genomförd utbildning ha kunskap om hur hälsofrämjande arbete bidrar till ett vidare perspektiv av hälsa, ha kunskap och förståelse för vad som påverkar hälsan och hur man kan förändra sin egen livsstil och sina vanor samt få en inblick i ämnet hälsa för vidare studier till exempelvis fysioterapeut, hälsopedagog, dietist, idrottslärare, hälsocoach, arbetsterapeut eller liknande.

Hälsoinriktningens innehåll

  • Hälsa och livsstil
  • Inspiration till livsstilsförändring
  • Träningslära- funktionell träning
  • Kostlära
  • Prova på olika typer av yoga och olika former av träning
  • Människokroppen
  • Stress och stresshantering, mindfulness
  • Vardagsmassage

Examination

  • Examination sker skriftligt eller praktiskt och fortlöpande under läsåret.
  • Kursintyg delas ut till den som aktivt deltagit i alla moment och som i alla avseenden fullföljt kursen.

Behörigheter och diplom som utbildningen kan ge:

Naturkunskap 2.
Idrott och hälsa 1.

Information

Ansöka digitalt: Digital blankett

Blankett för ansökan: Ansökan hälsa HT -23

Omfattning: 100%

Kurslängd: 16/8 – 20/12 2023 — 9/1 – 5/6 2024

CSN och studieekonomi:  Studieekonomi

Informationsfolder: Allmän kurs hälsa HT -23

Studieomdöme

På folkhögskolan får du inte betyg i vanlig mening. När du uppnått dina mål på Allmän kurs får du istället ett sammanfattande studieomdöme som du sedan kan använda för att komma in på universitet/högskola via den så kallade folkhögskolekvoten.

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på
1 000 kr/termin vid studier på 100%. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal samt att vi bjuder på kaffe.

Lunchkuponger kostar för närvarande 650 kr/tio st eller 70 kr för enstaka kuponger. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr eller 15kr/dag.

Med reservation för eventuella prisändringar.

Studera på Medlefors

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för er studerande och för oss alla här på Medlefors. Några gånger varje termin arbetar vi även med schemaberikande aktiviteter som till exempel kan vara författarbesök, temadagar, föreläsningar, teaterbesök eller liknande. Dessa ingår i dina ordinarie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten och diskussioner och därför värnar vi om närvaro och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får växa tillsammans med andra! Vi träffas kontinuerligt i gruppen och arbetar demokratiskt med frågor som berör oss.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

 

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här