Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA), höst

11-12 oktober 2023

För dig som är…

Skyddsombud, skyddskommittéledamot, chefer eller arbetsledare och som har genomfört BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Utbildningen ger kunskaper om…

  • Hur man tillämpar föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) i praktiken.
  • Parternas ansvar och uppdrag i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.
  • Vad som orsakar stress, olika stressreaktioner och hur man kan förebygga skadlig stress.
  • Hur man riskbedömer och åtgärdar hög arbetsbelastning.
  • Ohälsa på grund av arbetstidens förläggning och hur det kan förebyggas.
  • Vilka förebyggande insatser som kan göras mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbning och konflikter.
Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 11-12 oktober 2023

Blankett, digital ansökan: Arbetsmiljö 2023

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2023

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar