OSA och psykisk ohälsa – hantera riskerna 2023

21-22 februari 2023

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer och arbetsledare. Det är önskvärt att du har genom-fört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

Kunskap om och tillämpning av föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Kunskap om vilka riskfaktorer som finns för psykisk ohälsa samt hur man kan arbeta förebyggande och hälsofräm-jande på arbetsplatsen.

Innehåll

Psykisk ohälsa i form av ångest, depression, stress och utmatt-ning. Våld i nära relationer och hur det kan upptäckas.Olika former av riskbruk och missbruk. Förebyggande insatser på arbetsplatsen för kortsiktiga och långsiktiga effekter på den psy-kiska hälsan. Tillämpningen av föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 21-22 februari 2023

Blankett för ansökan: Anmälningsblankett

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar