Säkerhetskultur 2023

14 – 15 februari 2023

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamot, huvudskyddsombud samt chefer och arbetsledare som har genomfört BAM eller an-nan grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

Kunskap om vad säkerhetskultur är och hur säkerheten kan förbättras inom organisationen genom samverkan och syste-matiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Innehåll

Att hantera riskobservationer och tillbud för att förebygga olycksfall och ohälsa. Hur attityder, normer och beteenden kan leda till en sämre säkerhet. Hur chef och skyddsombud i samverkan kan arbeta med att förbättra säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Case-arbete och egen handlingsplan för att arbeta vidare med säkerhetskulturen på den egna arbetsplatsen.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 14 – 15 februari 2023

Blankett för ansökan: Anmälningsblankett

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar