Seniorkurs – Classic HT23

Kursen omfattar två dagar per vecka, mellan kl 9.30 och 14.10. Vi arbetar mycket i grupper med samtal, diskussioner och aktiviteter utifrån ett brett spektra av ämnen. Skolans hälsoprofil gör att vi också ägnar tid åt hur man utifrån olika perspektiv kan åldras med god hälsa och livskvalitet.

På Medlefors kombineras undervisning och gruppaktiviteter med föreläsningar och temaarbete, allt för att berika deltagarna med nya intryck, upplevelser, kunskap och social gemenskap

Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en serviceavgift på 400 kr. Antalet deltagare är begränsat. Lunch kan ätas på skolan och lunchbiljetter säljs i häften om tio biljetter. Häftet kostar 650 kr. Enstaka lunch kostar 70 kr.

Med reservation för ändringar.

Information

Omfattning: 2 dagar / vecka

Kurslängd: 4/9 – 1/12 2023

Sista ansökningsdatum: 15/5

Blankett för ansökan: Senior_Classic HT -23

Digital ansökan: Digital blankett

Kontakt: Monica Eriksson
Tfn: 0910 – 575 24
epost: monica.eriksson@medlefors.se.

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här