Seniorkurs – Hälsa 1 dag/vecka VT 2022

Kursen omfattar en dag i veckan mellan kl 09.30 och 14.10 på Medlefors folkhögskola. Vi arbetar utifrån skolans hälsoprofil och ägnar tid åt hur man utifrån olika perspektiv kan åldras med god hälsa och livskvalitet.

På Medlefors kombineras undervisning och fysiska aktiviteter, allt för att berika deltagarna med nya intryck, upplevelser, kunskap och social gemenskap.

Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en serviceavgift på 400 kr. Antalet deltagare är begränsat.

Lunch kan ätas på skolan och lunchbiljetter säljs i häften om tio biljetter. Häftet kostar 600 kr. Enstaka lunch kostar 65 kr.

Med reservation för ändringar.

Information

Omfattning: 1 dag/vecka

Kurslängd: 7/2 – 13/5 2022

Sista ansökningsdatum: 30/11

Blankett för ansökan: Senior hälsa 1 dag VT -22

Digital ansökan: Digital blankett

Kontakt: Monica Eriksson
Tfn: 0910 – 575 24
epost: monica.eriksson@medlefors.se.

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här