Vårdbiträde VT21

Vill du…

 • Nå grundskolekompetens?
 • Nå gymnasiekompetens?
 • Nå behörighet till fortsatta studier?
 • Få en en bättre och bredare allmänutbildning?
 • Studera i en trivsam miljö?

Hos oss på Medlefors kan du nå allt detta.

Omfattning och behörigheter

Du läser vård på 50% tisdagar och fredagar.

Utöver vårdkurserna har du möjlighet att välja exempelvis svenska, matematik och engelska.

Du läser helt för din egen skull, för att läsa in ­behörighet eller komplettera din grundskole- eller gymnasiebehörighet.

Tillsammans med dig resonerar vi oss fram till vad du vill och behöver läsa för att nå just dina personliga mål.

Innehåll

 • Hälsopedagogik
 • Medicin
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykologi
 • Specialpedagogik
 • Vård och omsorgsarbete
 • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Information

Sista ansökningsdatum: Stängd

Omfattning: 50%

Kurslängd: 8/1-4/6 samt 18/8-21/12 -2021

CSN & studieekonomi:  Studieekonomi

InformationsfolderVårdbiträde VT 2021

Ansökan digital: Vårdbiträde

Ansökan blankett: Vårdbiträde

Studieomdöme

På folkhögskolan får du inte betyg i vanlig mening. När du uppnått dina mål på Allmän kurs får du istället ett sammanfattande studieomdöme som du sedan kan använda för att komma in på universitet/högskola via den så kallade folkhögskolekvoten.

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på
1 000 kr/termin vid studier på 100%. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal mm. Lunchkuponger kostar för närvarande 600 kr/tio st eller 65 kr för enstaka kuponger. Kaffe kan köpas för 5 kr per kopp. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr.

Med reservation för eventuella prisändringar

Studera på Medlefors

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för er studerande och för oss alla här på Medlefors. Några gånger varje termin arbetar vi även med schemaberikande aktiviteter som till exempel kan vara författarbesök, temadagar, föreläsningar, teaterbesök eller liknande. Dessa ingår i dina ordinarie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten och diskussioner och därför värnar vi om närvaro och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får växa tillsammans med andra! Vi träffas kontinuerligt i gruppen och arbetar demokratiskt med frågor som berör oss.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

 

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här