Trygghet Inkludering Arbete

Syftet med insatsen är att ge möjlighet för asylsökande att få en meningsfull sysselsättning under asylprocessen, att få ingå i ett sammanhang och känna delaktighet. Utförs tillsammans med medel från Länsstyrelsen.

Trygghet Inkludering Arbete (TIA) har flera syften utöver möjligheten att få lära sig det svenska språket som att få en inblick i hur vårt svenska samhälle ser ut, vilka rättigheter och skyldigheter som finns samt vilka möjligheter man har i Sverige. Att få ökade kunskaper i den svenska arbetsmarknaden vilka olika typer av arbeten det finns och vilka kompetenser som krävs. Vi arbetar också med  att öka kunskaperna i vilken betydelse hälsa och friskvård har för vårt välmående.

Vill du veta mer om våra andra projekt?

Läs mer