Trygghet Inkludering Arbete

Syftet med insatsen är att ge möjlighet för asylsökande att få en meningsfull sysselsättning under asylprocessen, att få ingå i ett sammanhang och känna delaktighet.

Trygghet Inkludering Arbete (TIA) har flera syften utöver möjligheten att få lära sig det svenska språket som att få en inblick i hur vårt svenska samhälle ser ut, vilka rättigheter och skyldigheter som finns samt vilka möjligheter man har i Sverige. Att få ökade kunskaper i den svenska arbetsmarknaden vilka olika typer av arbeten det finns och vilka kompetenser som krävs. Vi arbetar också med  att öka kunskaperna i vilken betydelse hälsa och friskvård har för vårt välmående.

Vill du veta mer om våra andra projekt?

Läs mer