Vision & historik

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans med dess organisationer vill stimulera till aktivt deltagande i samhällslivet. I de egna terminslånga utbildningarna vill Medlefors vara en del i vuxnas livslånga lärande. Främst vill vi nå de som har kort tidigare utbildning eller saknar kunskaper för de studier eller det arbete de önskar.

Medlefors är också en öppen och tolerant mötesplats där människor i organisationer och företag kan bedriva egen kurs- och konferensverksamhet på vår högkvalitativa anläggning som präglas av personligt bemötande och service.