Nyheter för studerande samt information om covid-19

Förändringar i undervisningen pga covid-19

Uppdaterad: 2021-02-25

Vi följer Fohm:s rekommendationer dagligen och korrigerar våra åtgärder utefter gällande restriktioner. Medlefors Folkhögskola bedrivs med full verksamhet men de flesta kurser sker via distans åtminstone fram till Påsklovet vecka 14.  

Vi vet att det för många av våra studerande är av yttersta vikt att utbildningarna sker på plats och det kommer alltid vara vår största eftersträvan. Hälsan går dock alltid först och det är viktigt och upp till var och en att följa dessa råd, allt för att undvika ytterligare smittspridning.  

När/om vi tar in utvalda grupper eller enskilda studerande så använder vi munskydd vid nära kontakt och lägger fram munskydd till de som är med i klassrummet.

Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och man träffar personer utanför sin närmaste krets.

Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

Tänk bara i detta läget på hur du mår. Är du sjuk och har symptom:

  • Stanna hemma
  • Kontakta oss
  • Gör gärna ett covid självtest via sjukvården.

Har du rest från ett högriskområde läs de råd som finns att hitta via folkhälsomyndigheten.

Har du som studerande eller blivande studerande frågor är du välkommen att vända dig till mentor, långkurssamordnare , biträdande rektor eller rektor.

Seniorer

Våren 2021 genomför vi alla seniorkurser på distans.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens råd för att förebygga smittspridning. Det är viktigt och upp till var och en att följa dessa råd, allt för att undvika ytterligare smittspridning.

Känner man några förkylningssymptom så är man hemma, detta gäller naturligtvis även för alla i personalen. Skulle man konstateras med smitta vill vi att ni kontaktar folkhögskolan om detta.

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen!

Kontaktinformation

Växel: 0910-57500
Epost biträdande rektor: andreas.karlsson@medlefors.se