Undervisning och covid-19

Förändringar i undervisningen pga covid-19

Uppdaterad: 2020-08-26

Folkhögskolan bedrivs med full verksamhet. Vår ambition är att öka avståndet mellan deltagare och begränsa kontakten med andra studiegrupper.

Det kommer dock att bli svårt att hålla avståndet inom alla studiegrupper pga. undervisningens karaktär och lokalernas storlek.

Tänk bara i detta läget på hur du mår. Är du sjuk och har symptom:

  • Stanna hemma
  • Kontakta oss
  • Gör gärna ett covid självtest via sjukvården.

Har du rest från ett högriskområde läs de råd som finns att hitta via folkhälsomyndigheten.

Har du som studerande eller blivande studerande frågor är du välkommen att vända dig till mentor, långkurssamordnare , biträdande rektor eller rektor.

Seniorer

Vi kommer att eftersträva social distansering när det gäller vilken lokal undervisningen ska bedrivas i. För att lyckas med det kan olika lokaler komma att användas från gång till gång.

Det kan vara allt ifrån en konferenslokal till en tillfällig lektionssal i gympasalen. Undervisningen kommer delvis att ske utomhus

Handsprit kommer att finnas i alla klassrum. Lunchen kommer under inledningen av terminen att serveras utomhus, med möjlighet att sitta i något av våra tält, i alla fall till vårt kök och restaurangen är färdigrenoverade, vilket beräknas vara klart i mitten/slutet av september. Lunchtiden kan också variera lite beroende på hur mycket folk vi har som ska äta lunch.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens råd för att förebygga smittspridning. Det är viktigt och upp till var och en att följa dessa råd, allt för att undvika ytterligare smittspridning.

Känner man några förkylningssymptom så är man hemma, detta gäller naturligtvis även för alla i personalen. Skulle man konstateras med smitta vill vi att ni kontaktar folkhögskolan om detta.

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen!

Kontaktinformation

Växel: 0910-57500
Epost biträdande rektor: andreas.karlsson@medlefors.se