Samverkanskurser

Samverkanskurs innebär att vi tillsammans med beställarorganisationen skräddarsyr kursupplägg och kursinnehåll. 

Medlefors folkhögskola har kunniga pedagoger och folkbildare, med erfarenheter från olika folkrörelser, som kan bidra med sakkunskap inom en rad områden (se nedan). Vi kan genomföra kurser i samverkan med organisationer, så som ideella föreningar, fackförbund, handikapporganisationer, idrottsrörelsen etc. Det är självklart organisationen som beställare som bestämmer innehållet, men Medlefors folkhögskola har det pedagogiska ansvaret för kursen och för att dess innehåll uppfyller kriterier för statsbidrag. Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida.

En samverkanskurs är inte bara momsbefriad utan utformas så att den passar organisationens behov vad gäller omfång, innehåll och plats.  Våra profilområden är arbetsmiljö och folkhälsa.

Exempel på kurser & utbildningar i samverkan

 • Hälsa & Friskvård
  • Yoga, mindfulness, meditation, stresshantering
 • Arbetsmiljö
 • Pedagogik
 • Styrelseprocessen
 • Medlemsvärvning
 • Föreningsstyrelse
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Styrelse
 • Studieorganisatör
 • Mötesteknik
 • Kurser inom LO:s kunskapssystem – LO specifik
 • För tolerans och mångfald (Alla kan göra något) – LO specifik
 • Facklig och politisk ideolog
 • Ledarskap
 • Validering av generella kompetenser
 • Samarbetet mellan Medlefors folkhögskola och uppdragsgivaren kan också ske som uppdragsutbildning.

Bokning / Information

Linda Carstedt

kurssamordnare

0910-575 47 linda.carstedt@medlefors.se