Uppdragsutbildningar

Samverkanskurser- för föreningar, förbund etc.

Våra gäster kanske kommer för miljön, men det är våra pedagoger de aldrig glömmer. Vi gör samverkanskurser med ideella föreningar, fackförbund, funktionsolikhetsorganisationer, idrottsrörelsen och andra som uppfyller kriterier för statsbidrag. Låt oss göra en skräddarsydd och momsbefriad kurs för er inom exempelvis arbetsmiljö eller hälsa.

Friskare arbetsliv – företagsanpassad utbildning

Ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vi är godkända utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning och kan exempelvis genomföra:
• BAM (Bättre arbetsmiljö)
• SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
• Påbyggnadsutbildning för skyddsombud, arbetsledare och chefer

Medlefors erbjuder företag och organisationer ett antal olika utbildningar:

Vi som jobbar med uppdrag & samverkan

Linda Carstedt – Kurssamordnare /  0910-57547 / linda.carstedt@medlefors.se

Annica Blom / 0910-575 37 / annica.blom@medlefors.se

Ann-Charlotte Pavval / 0910-575 35 / ann-charlott.pavval@medlefors.se

Ann-Helen Häggrud / 0910-575 56 / Ann-helen.haggrud@medlefors.se

För mer information runt kurserna, uppdrag eller samverkan, ta kontakt med: Linda Carstedt – kurssamordnare
Tel: + 46 910 575 47  / Linda.carstedt@medlefors.se