Våra gäster kanske kommer för miljön, men det är våra pedagoger de aldrig glömmer

Våra pedagoger & kompetenser

 • Hälsa & Friskvård
  • Yoga, mindfulness, meditation, stresshantering
 • Arbetsmiljö
 • Pedagogik
 • Styrelseprocessen
 • Medlemsvärvning
 • Föreningsstyrelse
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Styrelse
 • Studieorganisatör
 • Mötesteknik
 • Kurser inom LO:s kunskapssystem – LO specifik
 • För tolerans och mångfald (Alla kan göra något) – LO specifik
 • Facklig och politisk ideolog
 • Ledarskap
 • Validering av generella kompetenser

Kontaktuppgifter

 

Kontakta kurssamordnare Linda Carstedt för mer information och bokning

 

0910-575 47

linda.carstedt@medlefors.se

Ann-Charlott Pavval

*Hälsopedagog Gävle högskola *Certifierad massageterapeut *Certifierad Sama och yinyogalärare *Kasamdialog handledare *Writeyourself handledare

Be om offert

Ann-Helen Häggrud

*Gymnasielärare i biologi, kemi och naturkunskap *Fördjupning i Kemisk arbetsmiljö – risker och exponeringsbedömningar *Fördjupning i Näringslära

Be om offert

Annica Blom

*Beteendevetare *Fil.mag. i Arbetsliv och Hälsa *Diplomerad BAM-handledare (Bättre arbetsmiljö, Prevent)

Be om offert

Anneli Nygren

*Hälsovägledare (LTU) *Internationell yoga & meditations lärare (RYS) *Diplomerad massör *Mindfullness instruktör

Be om offert

Linda Olsson

*Gymnasielärare svenska och psykolog *Kandidatexamen i beteendevetenskap *Gruppträningsinstruktör *Dramapedagog *Chefsaspirantsprogrammet

Be om offert

Kristina Landström

*Dialoghandledare *Digital pedagogik *Studieorganisatör *Styrelse & styrelseprocesser * Valberedning *Vårdutbildning *Insikterlärare (LOs kunskapssystem) *Lärstilar

Be om offert