En ledarutbildning för kvinnor

Välkommen till en ledarskapsutbildning med start i augusti 2024 och avslut i januari 2025. Utbildningen vänder sig till kvinnor inom LOs medlemsorganisationer med syftet att stärka och förbereda kvinnor för förtroendeuppdrag eller anställning inom arbetarrörelsens organisationer. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Medlefors och LO Norra Sverige och omfattar totalt 15 kursdagar, varav 12 på internat på Medlefors.

Syfte
Att stärka och förbereda kvinnor för förtroendeuppdrag eller anställning inom arbetarrörelsens organisationer.

Ur innehåll:
Vi kommer att arbeta med frågor om jämställdhet, organisation, makt och missbruk av densamma, föreningskunskap, internationell solidaritet, demokrati och ledarskap.

Under kursen gör vi en historisk tillbakablick, nulägesanalys och framtidsperspektiv. Varje deltagare får sedan formulera framtida mål med utgångspunkt i ett kvinnligt ledarskap inom arbetarrörelsens organisationer. Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att bidra till utveckling av organisationen kommer att gå som en röd tråd genom hela utbildningen.

Målsättning:

  • Ökade kunskaper om vad som förväntas av mig som förtroendevald
  • Metoder för en sund organisationskultur
  • Självkännedom om egna styrkor och utvecklingsområden
  • Stärkt ledarskap och fler verktyg för ett fackligt ledarskap

Omfattning:
Utbildningen omfattar totalt 15 kursdagar, varav 12 dagar internat på Medlefors. Du kommer att få uppgifter som du ska göra mellan kursdagarna. Det kan vara t ex intervjuer, litteraturstudier, observationer i möten/konferenser.

Kursledare:
Monica Widman Lundmark & Annamaria Hedlund

Information

Datum & plats: På Medlefors (internat):
21-23 augusti, 26-27 september, 13-14 november, 14-15 januari 2025
Digitalt via Teams: 5 september, 17 oktober, 4 december

Sista ansökningsdag: 31 maj 2024

Anmälan: Ansökan om att få delta skickar Du till din fackliga organisation som sedan anmäler in dig via bifogad blankett.

Vid frågor kontakta:
Pertti Vainikainen, LO, 076-880 38 82
Monica Widman Lundmark, Medlefors, 0910-57532
monica.widman.lundmark@medlefors.se

Kostnad

Kostnad internat: 13 500 kr per deltagare. Det inkluderar måltider, material och logi i enkelrum för tolv nätter. Kursen genomförs i samverkan med LO distriktet Norra Sverige.
Förlorad arbetsförtjänst och resekostnader betalas också av sändande organisation.