Ägare & styrelse

Medlefors är en arbetarrörelsens folkhögskola. Det är Föreningen Norrlands Arbetares Folkhögskola som är huvudman och som har till uppgift att upprätthålla och utveckla verksamheten. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen i norra Sverige. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för Medlefors. Givna i styrelsen är en representant för ABF Västerbotten samt Medlefors rektor/verksamhetschef.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta Medlefors växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Monica Widman Lundmark – Rektor / Verksamhetschef
Gunilla Åström – Skellefteå
Chatrine Lindholm – Hörnefors
Robert Ignberg, Skellefteå
Joakim Lindquist, Umeå, ABF förbundet

Linda Carstedt, personalrepresentant Lärarförbundet
Annica Blom, personalrepresentant Vision

Ersättare
John Carneland, Robertsfors
Mathilda Elfgren Schwartz, Umeå
Nina Andersson, Robertsfors
Fredrik Stenberg, Skellefteå
Johanna Larsson – Lärarförbundet Folkhögskola
Cathrine Andersson – Vision

Valberedning
Åsa Etelämäki – Sammankallande, Skellefteå
Felicia Lundmark, Skellefteå
Ulf Granström, Vindeln

Ersättare Valberedning
Hans Öberg – Ullånger
Josefin Johansson, Kåge