Ägare & styrelse

Medlefors folkhögskola är arbetarrörelsens skola. Det är föreningen Norrlands arbetares folkhögskola som är huvudman och som har till övergripande uppgift att utveckla skolan. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för skolan. Givna i skolans styrelse är en representant för ABF samt skolans rektor.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta skolans växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Annamaria Hedlund, rektor & verksamhetschef
Erland Eriksson, Piteå
Monica Widman Lundmark, Skellefteå
Robert Ignberg, Skellefteå
Mari-Louise Larsson, Boliden
Fredrik Stenberg, Skellefteå

Linda Carstedt, personalrepresentant FF

Ersättare
Johan Larsson, Skellefteå
Peter Roslund, Piteå
Fredrik Lundberg, Skellefteå
Lena Nilsson. Boden
Birgitta Petersson, Sidensjö
Beatrice Öhman, Boden
Joakim Lindqvist, Umeå
Johanna Larsson, personalrepresentant FF

Valberedning
Åsa Etelämäki – Sammankallande, Skellefteå
Felicia Lundmark, Skellefteå
Ulf Granström, Vindeln

Ersättare Valberedning
Barbro Brix, Örnsköldsvik
Johan Söderling, Vännäs