Ägare & styrelse

Medlefors är en arbetarrörelsens folkhögskola. Det är Föreningen Norrlands Arbetares Folkhögskola som är huvudman och som har till uppgift att upprätthålla och utveckla verksamheten. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen i norra Sverige. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för Medlefors. Givna i styrelsen är en representant för ABF Västerbotten samt Medlefors rektor/verksamhetschef.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta Medlefors växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Annamaria Hedlund, rektor & verksamhetschef
Erland Eriksson, Piteå
Robert Ignberg, Skellefteå
Mari-Louise Larsson, Boliden
Fredrik Stenberg, Skellefteå, ABF förbundet

Linda Carstedt, personalrepresentant Lärarförbundet
Annica Blom, personalrepresentant Vision

Ersättare
Johan Larsson, Skellefteå
Mathilda Elfgren Schwartz, Umeå
Nils Holmgren, Vindeln
Gunilla Åström, Skellefteå
Fredrik Lundberg, Skellefteå
Birgitta Petersson, Sidensjö
Joakim Lindqvist, Umeå, ABF förbundet
Johanna Larsson, personalrepresentant Lärarförbundet

Valberedning
Åsa Etelämäki – Sammankallande, Skellefteå
Felicia Lundmark, Skellefteå
Ulf Granström, Vindeln

Ersättare Valberedning
Barbro Brix, Örnsköldsvik
Josefin Johansson, Kåge