Ägare & styrelse

Medlefors folkhögskola är arbetarrörelsens skola. Det är föreningen Norrlands arbetares folkhögskola som är huvudman och som har till övergripande uppgift att utveckla skolan. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för skolan. Givna i skolans styrelse är en representant för ABF samt skolans rektor.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta skolans växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Annamaria Hedlund, rektor & verksamhetschef
Erland Eriksson, Piteå
Monica Widman Lundmark, Skellefteå
Robert Ignberg, Skellefteå
Mari-Louise Larsson, Boliden
Fredrik Stenberg, Skellefteå

Linda Carstedt, personalrepresentant FF

Ersättare
Johan Larsson, Skellefteå
Peter Roslund, Piteå
Fredrik Lundberg, Skellefteå
Christian Lindgren, Boden
Eva Eriksson, Skellefteå
Beatrice Öhman, Boden
Joakim Lindqvist, Umeå
Johanna Larsson, personalrepresentant FF
Linda Olsson, personalrepresentant FF

Valberedning
Åsa Etelemäki – Sammankallande, Skellefteå
Bo Johansson, Älsvbyn
Ulf Granström, Vindeln

Ersättare Valberedning
Barbro Brix, Örnsköldsvik
Felicia Lundmark, Skellefteå