Ägare & styrelse

Medlefors är en arbetarrörelsens folkhögskola. Det är Föreningen Norrlands Arbetares Folkhögskola som är huvudman och som har till uppgift att upprätthålla och utveckla verksamheten. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen i norra Sverige. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för Medlefors. Givna i styrelsen är en representant för ABF Västerbotten samt Medlefors rektor/verksamhetschef.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta Medlefors växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Monica Widman Lundmark – Tf Rektor / Verksamhetschef
Gunilla Åström – Skellefteå
Chatrine Lindholm – Hörnefors
Robert Ignberg, Skellefteå
Fredrik Stenberg, Skellefteå, ABF förbundet

Linda Carstedt, personalrepresentant Lärarförbundet
Annica Blom, personalrepresentant Vision

Ersättare
Johan Larsson, Skellefteå
Mathilda Elfgren Schwartz, Umeå
IngerAnn Omma – Lycksele
Gunnar Broström – Boliden
Johanna Larsson – Lärarförbundet Folkhögskola

Valberedning
Åsa Etelämäki – Sammankallande, Skellefteå
Felicia Lundmark, Skellefteå
Ulf Granström, Vindeln

Ersättare Valberedning
Hans Öberg – Ullånger
Josefin Johansson, Kåge