En resurs för folkbildning,
utveckling och förändring
i arbetarrörelsen

Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor

Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter – visionen om Allas lika värde och rätt. Därmed tror vi på en idé- och rörelsebaserad folkbildning. Vi tar ställning mot främlingsfientlighet och rasism. Vi inspireras av tanken på och erfarenheten av hur mycket en folkhögskola kan betyda, för frigörandet av människors inneboende vilja och förmåga, att påverka sin framtid – så väl enskilt som kollektivt.

Vad kan då inte kraften från flera folkhögskolor uträtta för såväl deltagare som huvudmän och deras strävanden i skapandet av en bättre och mer demokratisk värld! För oss ligger det en spännande utmaning i att parallellt med vårt uppdrag att göra utbildning tillgänglig för alla, även utgöra en spetskompetens för arbetarrörelsen. Vi är en självklar mötesplats så väl centralt som regionalt för rörelsen.

Gemensamt kan vi erbjuda en svårslagen kombination av kompetens och engagemang.

Ladda ner och läs mer om vår förening