En plats för människors möten inramat av bra miljö samt god och vällagad mat

Om Medlefors

Huvudman och ägare av Medlefors är Föreningen Norrlands arbetares Folkhögskola. Den startades 1946 av organisationer inom arbetarrörelsen. Då som nu arbetar för ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. Honnörsord inom arbetarrörelsen som vi tar ställning för. Men det är också viktigt säga att till Medlefors är alla som delar tron på alla människors lika värde och allas lika rätt välkomna oavsett politisk tillhörighet.

Vår verksamhetsidé

Vi är en ideell förening utan vinstintresse som via vår folkhögskola och hotell-, konferens- och restaurangverksamhet erbjuder människor och organisationer bildning och utveckling. Vi är en pedagogisk resurs, särskilt för vår huvudman arbetarrörelsen i norra Sverige.

Vår framgång bygger på att vi levererar god kvalitet i en miljö som stimulerar till kreativitet och utveckling. Vi är en unik kombination av verksamheter där mötet mellan människor är kärnan.

Medlefors – en plats för lärande!