Vi firar 75 år i folkbildningens tjänst

Medlefors 75 år

Drömmen om Medlefors var att skapa en plats där arbetarklassens ungdom skulle få möjlighet till utbildning och bildning. För att förverkliga denna dröm bildades Föreningen Norrlands Arbetares folkhögskola år 1946, samma förening som fortfarande är vår huvudman. Även om verksamheten till stora delar är förändrad är vi fortsatt en viktig del av folkbildningen inom arbetarrörelsen, nu inte enbart i Västerbotten.

År 1949 startade den första vinterkursen med 29 deltagare, att jämföra med drygt 200 under 2000-talet. Då var terminstider i hög grad anpassad till jordbrukssamhällets behov av arbetskraft, så kursen började i oktober för att avslutas redan i april. Numera har vi verksamhet året runt, även sommartid.

Kursutbudet på Medlefors har följt med i samtidens utveckling. Den kurs som har följt med sen starten är den motsvarande Allmän kurs. Det är den kurs där deltagare kan uppnå allmän behörighet för högre studier. Medlefors haft genomfört många kurser och uppdragsutbildningar främst inom verksamhetens profilområden arbetsmiljö och folkhälsa. Men under åren har även hälsakurser, serietecknarkurs, skrivarkurser och omfattande projektverksamhet för utrikesfödda, långtidssjukskrivna och arbetslösa anordnats. För deltagare i projekten har de många gånger varit vägar in till andra kurser, men projekten har också viktiga utvecklingsområden för verksamheten. Genom åren haft Medlefors också haft ett antal internationella projekt, vilka gett värdefulla utbyten. Det nu aktuella projektet genomförs tillsammans med Illitha Labantu, en organisation som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn i en förort till Kapstaden, Sydafrika.

Sedan 1956 har Medlefors legat på sin nuvarande plats, men den som tittar på flygfoton från då för tiden har svårt att känna igen sig. Några byggnader har rivits, andra har uppförts och byggts om. Den allra senaste är en totalrenovering av Profilen, som innebär att våra hotellrum håller högsta standard.

Profilen byggdes för att kunna inhysa LO s kursverksamhet, men då förutsättningarna för att bedriva facklig utbildning försämrades radikalt tvingades LO förändra verksamheten. Då, som så många gånger tidigare i Medlefors historia gick kris och utveckling hand i hand. Så nedläggningen av LO-skolan, var startskottet för Medlefors konferensverksamhet. Idag är vi en av Skellefteås största konferensanläggningar, med ett värdskap anpassat för lilla mötet såväl som den stora kongressen.

Medlefors har ända sedan starten 1949 varit omtalat för sin goda mat. Då serverade matsalen serverade mat till deltagare på skolans kurser. Utvecklingen har resulterat i att vi nu har restaurang Spisa öppen för deltagare på skolans kurser, men även för alla som söker en matupplevelse i hemlik miljö, vill gå på afterwork eller bjuda in sina vänner till bröllopsmiddag.

Dagens Medlefors är ett resultat av förmåga att vara relevant i förhållande till vår omgivning. Men också resultatet av insatser från alla de som valt att arbeta här och tillsammans har bidragit till den omtalade Medlefors-andan, liksom de styrelseledamöter och andra som på olika sätt har varit engagerade i verksamhetens utveckling. Medlefors har firat jubileum förr och kommer att fira igen. Nästa gång är det inte exakt samma Medlefors som vid årets jubileum. Och det är precis som det ska!

Monika Widman Lundmark – Tf Rektor / Kenneth Andersson Ordförande