Arbetsmiljöutbildningar

Ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vi är godkända utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning och kan exempelvis genomföra vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga, utbildningar om systematiskt miljöarbete och kemiska hälsorisker. Klicka på respektive arbetsmiljöutbildning för att läsa mer.

I samarbete med Dagens Arbetsmiljö erbjuds alla våra deltagare i arbetsmiljöutbildningarna 1 års fri prenumeration på tidningen Dagens Arbetsmiljö! Kika in på deras hemsidan här.

Kontaktuppgifter

För mer information om kurserna kontakta Medlefors kurssamordnare:

Linda Carstedt: 0910-57547

linda.carstedt@medlefors.se

Sök bidrag för er utbildning hos AFA

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Kommande arbetsmiljöutbildningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Dags att damma av arbetsmiljöhandboken och ta nya tag? Hur får vi riskbedömning och samverkan att fungera i praktiken? Vi ser till att ni kommer på banan med rutiner och kunskap för en bättre arbetsmiljö.

Läs mer och anmäl er här

Det svåra samtalet

Någonsin känt dig nervös inför ett samtal med en anställd eller kollega? Hur ska man hantera konflikter? Kommunicerar du som en varg eller som en giraff? Vi går igenom grundläggande samtalsmetodik och konflikthantering, så att det svåra samtalet blir lättare och mer effektivt.

Läs mer och anmäl er här

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetslivet ställer en rad olika krav på oss både fysiskt, psykiskt, socialt, kognitivt och emotionellt och ibland kan detta leda till ohälsa. Hur kan vi anpassa arbetet för att motverka sjukskrivningar? Hur får vi rehabiliteringen att fungera bra?

Läs mer och anmäl er här

Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA)

Hur förebygger man stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling? Här får du mer kunskap om lagstiftningen gällande organisatorisk och social arbetsmiljö och hur du kan arbeta systematiskt för att åtgärda riskerna i arbetsmiljön.

Läs mer och anmäl er här

Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Vad innebär samordningsuppdraget? Hur får du det att fungera i din organisation? Vad är ett huvudskyddsombud? Vi utbildar dig i vilka rättigheter och skyldigheter du har som huvudskyddsombud för att du ska känna dig säker i ditt uppdrag.

Läs mer och anmäl er här

Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO1)

Nyfiken på att utveckla ditt uppdrag som skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig? Behöver du mer kött på benen? Under utbildningen får du repetera kunskaperna om arbetsmiljörätten samt hitta verktyg för ditt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och anmäl er här

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete (tidigare VSO2)

Hur samverkar skyddsombud och arbetsgivare systematiskt och hälsofrämjande för en hållbar och god arbetsmiljö? Behöver du hjälp att identifiera friskfaktorerna i din organisation och tips om hur detta kan användas i arbetsmiljöarbetet? Här får du stöd och idéer för att arbeta vidare för en god arbetsmiljö.

Läs mer och anmäl er här

Kemiska hälsorisker

De flesta arbetsplatser innehåller en rad med kemiska ämnen, har ni kolla på vilka som finns på er arbetsplats och hur ni kan undvika skador? Få koll på vilka lagar som gäller för ett systematiskt hälsofrämjande arbete.

Läs mer och anmäl er här

Färdiga arbetsmiljöutbildningar eller skräddarsydd?

Ovan finner du våra färdiga arbetsmiljöutbildningar men ert företag kanske endast är i behov av en viss del eller en kortare alternativt längre utbildning?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning till er