Arbetsmiljöutbildningar

Ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vi är godkända utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning och kan exempelvis genomföra vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga, utbildningar om systematiskt miljöarbete och kemiska hälsorisker. Klicka på respektive arbetsmiljöutbildning för att läsa mer

Du hittar även våra utbildningar nedan eller genom att gå in på vår samarbetspartners sida kompetensnätet.net

I samarbete med Dagens Arbetsmiljö erbjuds alla våra deltagare i arbetsmiljöutbildningarna 1 års fri prenumeration på tidningen Dagens Arbetsmiljö! Kika in på deras hemsidan här.

Kontaktuppgifter

För mer information om kurserna kontakta Medlefors kurssamordnare:

Linda Carstedt: 0910-57547

linda.carstedt@medlefors.se

Sök bidrag för er utbildning hos AFA

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Dags att damma av arbetsmiljöpärmen och ta nya tag? Hur får vi riskbedömning och samverkan att fungera i praktiken? Under 2 dagar tillsammans ser våra professionella pedagoger till att ni kommer på banan med rutiner och kunskap för en friskare arbetsmiljö, oavsett om du arbetar på arbetsplatsen eller från hemmet.

Läs mer och anmäl er här

Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA)

Hur förebygger man stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling? Här får du mer kunskap om lagstiftningen gällande organisatorisk och social arbetsmiljö och hur du kan arbeta systematiskt för att åtgärda riskerna i arbetsmiljön.

Läs mer och anmäl er här

Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Vad innebär samordningsuppdraget? Hur får du det att fungera i din organisation? Våra pedagoger utbildar i vilka rättigheter och skyldigheter du har som huvudskyddsombud för att du ska känna dig säker i ditt uppdrag.

Läs mer och anmäl er här

Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO1)

Nyfiken på att utveckla ditt arbete som skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig? Behöver du mer kött på benen? Under utbildningen får du, tillsammans med pedagog, skapa en egen handlingsplan för uppdraget.

Läs mer och anmäl er här

Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO2)

Hur samverkar skyddsombud och arbetsgivare systematiskt och hälsofrämjande för en hållbar och god arbetsmiljö? Behöver du hjälp att identifiera friskfaktorerna i din organisation och tips om hur detta kan användas i arbetsmiljöarbetet? Här får du material och handlingsplan för att arbeta vidare för en god arbetsmiljö.

Läs mer och anmäl er här

Det svåra samtalet

Någonsin känt dig nervös inför ett samtal med en anställd eller kollega? Hur ska man hantera konflikter? Kommunicerar du som en varg eller som en giraff? Vi går igenom grundläggande samtalsmetodik och konflikthantering, så att det svåra samtalet blir lättare och mer effektivt.

Läs mer och anmäl er här

Kemiska hälsorisker

De flesta arbetsplatser innehåller en rad med kemiska ämnen, har ni kolla på vilka som finns på er arbetsplats och hur ni kan undvika skador? Få koll på vilka lagar som gäller för ett systematiskt hälsofrämjande arbete.

Läs mer och anmäl er här

Färdiga arbetsmiljöutbildningar eller skräddarsydd?

Nedan finner du våra färdiga arbetsmiljöutbildningar men ert företag kanske endast är i behov av en viss del eller en kortare alternativt längre utbildning?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning till er

Kommande arbetsmiljöutbildningar