Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Datum

22-23 november 2022

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt
chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig
arbetsmiljöutbildning

Syfte & mål

Ökad kunskap om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
och rutiner för att få det att fungera på arbetsplatsen.

Innehåll

SAM och arbetsmiljölagen.
Att undersöka risker och att åtgärda dem.
Kontroll och uppföljning, dokumentation.
Handlingsplan.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 22-23 november 2022

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2022

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Delta digitalt eller på Medlefors

Det finns möjlighet att delta på distans vid våra arbetsmiljöutbildningar. Du behöver avsätta samma tider som gäller för utbildningen i övrigt och du deltar live i utbildningens alla delar.

Vi använder oss av Microsoft Teams så du behöver tillgång till dator med webkamera och mikrofon samt gärna headset.

Länk till teams får du senast dagen innan utbildningen och vi önskar att du i god tid innan utbildningen kontrollerar att det fungerar.

Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

Kursavgift

Externat: 3500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 5000 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Online på distans: Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans
och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar