Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO 1)

Datum

30 januari – 1 februari 2024

För dig som är…

Skyddsombud, skyddskommittéledamot, chef eller arbetsledare med arbetsmiljöuppdrag. Du har genomfört BAM eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning och vill nu repetera dina kunskaper samt få mer verktyg för arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen ger kunskaper om…

  • Skyddsombudets, chefens och arbetsgivarens rättig­heter och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
  • Riskbedömningar, skyddsronder och andra sätt att undersöka arbetsmiljön i praktiken.
  • Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och föreskrifter för arbetsmiljöarbetet med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2001:1 och 2015:4).
  • Vikten av samverkan mellan parterna för ett fungeran­de arbetsmiljöarbete i vardagen.
  • Att förebygga hög arbetsbelastning och stressrelaterad ohälsa.
  • Arbetsmiljöverkets roll och uppdrag.
Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 3 dagar

Kurslängd: 30/1-1/2 2024

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2024

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Kursavgift

Externat: 6 750 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 9 910 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Andra utbildningar