Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga 2023 (VSO 1)

Datum

14-16 mars 2023

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt
chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig
arbetsmiljöutbildning och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Syfte & Mål

Stärka kunskapen om skyddsombudets och arbetsgivarens rättigheter
och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ökad kunskap om att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder i praktiken. Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och
föreskrifter för arbetsmiljöarbetet.
Förtydliga vikten av samverkan mellan parterna för ett fungerande
arbetsmiljöarbete i vardagen.

Innehåll

Nulägesanalys, uppdrag och arbetsfördelning.
Repetition och fördjupning av AML, SAM och andra aktuella AFS:ar.
Att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder.
Stress och att förebygga stressrelaterad ohälsa.
Arbetsmiljöarbete i praktiken.
Egen handlingsplan för uppdraget.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 3 dagar

Kurslängd: 14-16 mars 2023

Blankett för ansökan: Anmälningsblankett

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Kursavgift

Externat: 6 750 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 9 910 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Andra utbildningar