Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga (VSO 1)

Datum

29-31 mars 2022

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt
chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig
arbetsmiljöutbildning och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Syfte & Mål

Stärka kunskapen om skyddsombudets och arbetsgivarens rättigheter
och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ökad kunskap om att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder i praktiken. Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och
föreskrifter för arbetsmiljöarbetet.
Förtydliga vikten av samverkan mellan parterna för ett fungerande
arbetsmiljöarbete i vardagen.

Innehåll

Nulägesanalys, uppdrag och arbetsfördelning.
Repetition och fördjupning av AML, SAM och andra aktuella AFS:ar.
Att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder.
Stress och att förebygga stressrelaterad ohälsa.
Arbetsmiljöarbete i praktiken.
Egen handlingsplan för uppdraget.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 3 dagar

Kurslängd: 29-31 mars 2022

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2022

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Delta digitalt eller på Medlefors

Det finns möjlighet att delta på distans vid våra arbetsmiljöutbildningar. Du behöver avsätta samma tider som gäller för utbildningen i övrigt och du deltar live i utbildningens alla delar.

Vi använder oss av Microsoft Teams så du behöver tillgång till dator med webkamera och mikrofon samt gärna headset.

Länk till teams får du senast dagen innan utbildningen och vi önskar att du i god tid innan utbildningen kontrollerar att det fungerar.

Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

Kursavgift

Externat: 5250 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 7500 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Online på distans: Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans
och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Andra utbildningar