Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO2)

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt
arbetsledare/chefer som har varit verksam i arbetsmiljöarbetet i några
år och nu behöver uppdatera och fylla på sina kunskaper.

Syfte och mål

Kunskap om hur skyddsombud och arbetsgivare kan samverka för ett
hälsosamt och hållbart arbetsliv. God kännedom om parternas ansvar
och uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om hur AFS 2015:4,
Organisatorisk och social arbetsmiljö kan tillämpas i ett hälsofrämjande
arbetsmiljöarbete

Innehåll

 • Nulägesanalys av arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, uppdrag och
  ansvarsfördelning.
 • Arbetsmiljölagen, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
  och andra föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Hälsofrämjande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Case med inriktning på hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
 • En egen handlingsplan för det fortsatta arbetet på arbetsplatsen

Information

 • För mer precist upplägg och pris vänligen kontakta oss så sätter vi ihop ditt företags utbildning.
 • Ex på kurslängd: 3 dagar
 • Datum: se kommande utbildningar