Arbetsanpassning och rehabilitering

26-27 april 2023

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning

Syfte & mål

Kunskap om de lagar och föreskrifter som är aktuella vid arbets-anpassning och rehabilitering samt de olika aktörernas ansvar och uppgifter i detta arbete. Att kunna använda en strukturerad process med tydliga rutiner för det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet.

Innehåll

Samverkansuppdraget och rollfördelningen mellan parterna i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Rehabiliterings-samtal. Skillnader för rehabilitering vid fysisk och psykisk ohälsa.Genomgång av föreskrifterna om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) och Socialförsäkringsbalken samt annan relevant lagstiftning.Case-arbete och egen handlingsplan för det fortsatta arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 26-27 april 2023

Blankett för ansökan: Anmälningsblankett

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar