Huvudskyddsombudsutbildning 2023 (HSO)

Datum

20-21 april 2023

Målgrupp

Huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud eller ledamot i
skyddskommitté som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

Känna till rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud.
Kunskap om huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet. Kunskap om skyddskommitténs uppdrag och arbetsorganisation.

Innehåll

Arbetsmiljörätt för huvudskyddsombud. Uppdraget att samordna
skyddsombudsverksamheten. Ledarskap och kommunikation.
Olika metoder för att utöva tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Upphandling och utvärdering av företagshälsovård och hur företagshälsovården kan bidra i arbetsmiljöarbetet. Handlingsplan för arbetet på den egna arbetsplatsen.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 20-21 april 2023

Blankett för ansökan: Anmälningsblankett

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar