Idéburen sektor för demokrati

Välkommen till en processutbildning med start i februari och avslut i juni 2024. Utbildningen vänder sig till anställda och förtroendevalda inom civilsamhällets organisationer och omfattar fem utbildningstillfällen, varav tre digitala samt mellanliggande uppgifter. De mellanliggande uppgifterna genomförs enskilt eller i grupp. Utbildningen genomförs av Medlefors folkhögskola i samverkan med Samforma.

Syfte
Att stärka civilsamhällets idéer och värdegrund, i en tid när samhällets utveckling och omvärldens krav
gör det svårt att leva upp till ideal och ideologi.

Ur innehåll

  • Civilsamhällets breda bas
  • Tillfällen när civilsamhället har förändrat världen
  • Ett samhällskontrakt då och nu. Hur bygger vi tillit igen?
  • Hur ser vi på våra medlemmar, hur ser våra medlemmar på oss och hur ser de som står utanför på organisationerna?
  • Innovation och samhällsutveckling

Mål
90 % av deltagare instämmer i att de:

  • har fått ökade kunskaper om civilsamhället som sektor
  • har fått kunskap om aktuell forskning inom relevanta områden
  • har stärkt sin förmåga att hantera civilsamhällets olika perspektiv och roller
  • har fått en ökad självkännedom om egna styrkor och förbättringsområden
  • har fått ökade kunskaper om effektfulla sätt att bygga relationer med medlemmar och omgivning.
Information

Datum & plats: På Medlefors 8-9 februari och 4-5 juni. Digitalt 13 mars, 18 april, 3 maj (halvdagar)

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Kostnad för kost och logi för båda tillfällena är 3830 kr/pp. För behov av extra logi tillkommer en kostnad på 1055 kr per natt.

Vid frågor: Kontakta Monica Widman-Lundmark via monica.widman.lundmark@medlefors.se

Sista ansökningsdag: 21 januari 2024

Anmälan: Via denna länk.