Care of Folkbildningen

Sverige har sedan februari 2022 tagit emot flyktingar i enlighet med EU’s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats arbetstillstånd men få har kunnat ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Folkbildningsrådet är projektägare till projektet Care of Folkbildningen i samverkan med 39 folkhögskolor och 41 studieförbund/avdelningar i hela landet.  

Målgruppen är kvinnor och män, över 18 år, som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina.  

Syftet är att individer inom målgruppen ska komma i arbete och/eller bli socialt delaktiga alternativt uppnå stegförflyttning närmare arbete eller utbildning. Projektet arbetar med att utifrån individuella kartläggningar erbjuda individuellt anpassade aktiviteter inom arbetsmarknad, språk och social inkludering. I detta projekt är det folkhögskolan och studieförbundens uppgift att, med grund i sin vana att möta människor med skiftande förkunskaper, fokusera på att möta de nyanländas behov. Projektet beräknas nå ca 3000 män och kvinnor som omfattas av EU´s massflyktsdirektiv under projektperioden.  

Medlefors är en del av projektet och kommer att arbeta med insatser kopplat till projektets mål och delmål från 30 januari till 30 augusti 2023.