Fastcare of Folkbildningen

Sverige har sedan februari 2022 tagit emot flyktingar i enlighet med EU’s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats arbetstillstånd men få har kunnat ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Folkbildningsrådet är projektägare till projektet Fastcare of Folkbildningen i samverkan med 39 folkhögskolor och 41 studieförbund/avdelningar i hela landet.  

Målgruppen är kvinnor och män, över 18 år, som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina.  

Syftet är att individer inom målgruppen ska komma i arbete och/eller bli socialt delaktiga alternativt uppnå stegförflyttning närmare arbete eller utbildning. Projektet arbetar med att utifrån individuella kartläggningar erbjuda individuellt anpassade aktiviteter inom arbetsmarknad, språk och social inkludering. I detta projekt är det folkhögskolan och studieförbundens uppgift att, med grund i sin vana att möta människor med skiftande förkunskaper, fokusera på att möta de nyanländas behov.  

Medlefors är en del av projektet och kommer att arbeta med insatser kopplat till projektets mål och delmål fram till sista mars 2024.