Nyhet

Pressmeddelande- Framtidsfokuserad satsning

Omvärldens intresse för ett växande Skellefteå är stort och antalet besökare utifrån ökar. Medlefors genomför därför en omfattande ombyggnation av hotellet, vilket resulterar i både fler rum och naturligt behagliga hotellmiljöer.    

– Vi befinner oss mitt i en expanderande region, där vi ser ett växande behov av både fler hotellrum och konferensmöjligheter. Målet är att erbjuda en upplevelse som möter gästernas förväntningar vad gäller både modern komfort och stadsnära naturmiljöer, säger Medlefors affärschef Martin Hedqvist.

Den stora ombyggnationen av hotellet på Medlefors genomförs i tre etapper och inkluderar totalt 54 befintliga dubbelrum, varav sex stycken har byggts om till så kallade familjerum med förbindelse mellan två separata delar. Dessutom genomförs en nybyggnation som adderar sex helt nya hörnrum, vilket gör att hotellet kommer att ha totalt 84 rum och 168 bäddar. Den första etappen slutförs i januari 2023 och inkluderar 18 ombyggda dubbelrum samt två nya hörnrum, medan de övriga två etapperna blir klara i augusti 2023 respektive januari 2024.       

– Förutom att den här satsningen medför ökad kapacitet vad gäller rum tar vi även den allmänna hotellstandarden till en helt ny nivå. Upplevelsen av ett besök här ska 

andas både Norrland och den personliga värme som kännetecknar Medlefors, berättar Martin Hedqvist.

”Deluxrum med personlig touch”

Det allra tydligaste exemplet på att hotellets nivå höjs är de nybyggda hörnrummen, som med sin speciella deluxkänsla förväntas bli både omtalade och eftertraktade.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra gäster den här typen av rum. Tillsammans med inredningsarkitekterna på Nyans Design här i Skellefteå har vi skapat en exklusiv typ av rum som vi inte har haft förut, med en känsla och personlig touch som gör dem perfekta för till exempel bröllop och mysiga weekends, säger Martin Hedqvist.

Hållbar satsning på framtidens Skellefteå

Hela ombyggnationen genomförs med inställningen att i största möjliga utsträckning involvera lokala aktörer och det finns en tydlig hållbarhetstanke i grunden. Medlefors bedriver hela sin verksamhet utifrån en genomarbetad miljö- och hållbarhetsplan och är hållbarhetscertifierade enligt både Green Key och Västerbotten Experience. Martin Hedqvist berättar: 

– Den gröna omställning som sker just nu i Skellefteå är en resa som vi på Medlefors både kan och ska vara en del av. Genom att höja hotellets kapacitet och standard underlättar vi för besök utifrån och vi gör det på ett medvetet och hållbart sätt, där vi gärna väljer närproducerat från samarbetspartners som finns i vår närhet.