"Den iranska regimen förvägrar befolkningen i landet grundläggande mänskliga fri och rättigheter."

Nyhet

Solidaritet med det Iranska folket

Det extra årsmötet för Föreningen Norrlands Folkhögskola har beslutat att ställa sig bakom följande uttalande:

”Den iranska regimen förvägrar befolkningen i landet grundläggande mänskliga fri och rättigheter. De människor som nu reser sig mot regimens förtryck riskerar allt i kampen för kvinnors rättigheter och demokrati. Omvärlden måste nu visa sitt stöd till det iranska folket och kraftfullt fördöma regeringens brutala svar mot demonstranter och kritiker. En regering som står i färd med att avrätta barn förtjänar inget annat.

Alla människor förtjänar att leva fria från förtryck oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Ingen människa är fri förrän alla är fria! Därför måste världen och Sverige stå upp för en feministisk utrikespolitik som stödjer dem som nu använder sin demokratiska rätt för att demonstrera för förändring i Iran. Mer än 30 svenska fackförbund har tagit ställning på demonstranternas sida i den senaste tidens protester i Iran.

Med detta uttalande vill vi

  • uttrycka vårt stöd för folket i Iran och dess legitima krav att bestämma över sina liv, sin framtid och att få leva fritt från regimens tyranni.
  • fördöma det iranska revolutionsgardets bombningar av de kurdisk-iranska oppositionella partiernas bas i kurdiska regionen i Irak.

Vi står i solidaritet med det iranska folket!”