Antagningspolicy

För att antas som studerande på någon av våra utbildningar måste man normalt ha fyllt 18 år och bedömas kunna följa undervisningen på den utbildning man sökt till. Det betyder att man måste ha de förkunskaper som varje utbildning förutsätter. Studerande kan få pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska. Se separat dokument om detta.

Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande.
Under respektive utbildning finns uppgifter om sista ansökningsdag, kurstider och ledigheter.

Våra utbildningar har sina speciella villkor, se antagningskrav för respektive utbildning.

Det är biträdande rektor i samråd med studie och yrkesvägledaren och berörda lärare som ansvarar för antagningen, och har då att följa statens syften med folkbildning. Som en del i antagningsarbetet kan referenspersoner, tidigare skola, arbetsgivare eller liknande kontaktas.

Antagningsbeslutet kan överklagas. Överklagan sker i första hand till rektor och i andra hand till skolans styrelse.

Biträdande rektor och Syv ansvarar för:

  • Att kontrollera ansökningar och påminna sökande om ansökningshandlingar som saknas.
  • Att kalla till studieplaneringsamtal.
  • Antagning utifrån de kriterier som finns för respektive utbildning.
  • Att skicka ut antagningsbesked.
  • Att anta reserver efter turordningslista.

Vår administration ansvarar för:

  • Registrering i SchoolSoft av de ansökningar som kommer in på pappersblankett.
  • Att skicka ut antagningsbrev med information till dem som blivit antagna.

Medlefors 20221209